Det är tufft att veta hur dränering, dagvatten och avlopp borde hanteras på bästa sätt.

Det finns mycket att tänka om när det gäller dränering, fuktskydd och dagvatten.

Vi på PW Schakt och Dränering försöker underlätta processen så mycket som möjligt för dig.

Därför ger vi dig tillgång till olika resurser som guidar dig genom olika material och metoder och sätter pris till allt så att du kan planera och budgetera ditt projekt i lugn och ro. Utan att behöva träffa andra innan du blir redo att starta projektet.

Vi skapade kostnadsfria resurser som hjälper dig att kunna identifiera möjliga problem, lösningar och kostnader.

Symptom och Lösningar

I verktyget väljer du symptom och systemet hittar möjliga lösningar och skickar beskrivning med möjliga nästa steg till dig.

Möjlighet att identifiera omärkliga lösningar

Ibland behöver du inte göra vad du tror är behövd. Ibland lösningar är mycket enklare än andra firmor vill säga till dig. Verktyget är neutral och ger dig lösningar baserad på symptomer inte möjliga inkomster.

Kontaktuppgifter till inspektörer

Verktygen skickar dig kontaktuppgifter till kommunala avdelningar eller inspektörer som kan undersöka problemen vidare innan du kallar någon entreprenör att räkna ut och "fixa" problemet.

Online Kalkylator

Online Kalkylator hjälper dig att planera in och budgetera kostnaden för dränering, avloppbyte eller dagvattenhantering. Du kan räkna själv genom att knappa in grunduppgifter av ditt hus och dina uppgifter. Offerten skapas automatiskt baserat på dina val och uppgifter och skickas till ditt epost-adress inom 2-3 minuter.

Detaljerad offert

Du kommer att få utförlig offert som beskriver olika aspekter av tjänsten. Det kommer att hjälpa dig att förstå vad som borde ingå i offerten och vad måste du tänka på.

Tjänster som är kompletterande

I offerten beskriver vi också tjänster som kan tillkomma under arbetsgången eller tjänster som passar bäst att göras samtidigt. På sånt sätt kan du förberäda dig för det som kan hända under arbetsgången eller extra kostnader.

Beskrivning av material och möjliga val

I offerten hittar du också vår rekommendation för materialval med olika möjligheter.

Dränering, fuktskydd av källarväggar, dagvattenhantering och avlopp

Det är tjänster vi är 100% fokuserade på och ända tjänster vi gör. Därför kan du vara säker att vi kan lösa alla problem som uppkommer under arbetsgånger. Eftersom alla hus är olika kommer det alltid upp någonting.

Dränering med fuktskydd

För villaägare som vill lösa eller förebygga fuktproblem i källare genom ny dräneringsledning samt fuktisolering med Isodrän.

Dagvattenhantering

För villaägare som vill separera dag- och spillvatten (avlopp), lägga om dagvattenledning för att lösa eller förebygga översvämningar och fuktskador eller använda dagvattnet till bevatning.

Byte av avlopp

För villaägare som har problem med avloppsledningen eller behöver separera dag- och spillvatten.

Vi kan vårt jobb

Vi utbildar oss inom dagvattenhantering, dränering och miljölösningar. Samlat kunskap andvänds i olika slags projekt och delas ut med er i form av video och blogg inlägg.

Rätt val av företaget och rätt system som företaget rekommenderar kan sänka dina totala kostnader, minska ditt engagemang i hela processen och förbättra resultatet av dräneringen avsevärt. Å andra sidan om du väljer fel blir det massa stress, möjliga oförutsedda kostnader och ordväxling med din entreprenör.

Redo att kontakta oss?

Är du redo att prata med oss eller träffa våra experter?