Skicka offertförfrågan

17 frågor att ställa innan du anlitar ett dräneringsföretag

Rätt val av företaget och rätt system som företaget rekommenderar kan sänka dina totala kostnader, minska ditt engagemang i hela processen och förbättra resultatet av dräneringen avsevärt. Å andra sidan om du väljer fel blir det massa stress, möjliga oförutsedda kostnader och ordväxling med din entreprenör.

1. Vilka tjänster erbjuder företaget?

Det bästa svaret? De specialiserar sig i dräneringar och lite annat. Om de också erbjuder putsning, murning, takarbete, stenläggning och mycket mer, är detta en röd flagga. Vissa multiserviceföretag säger att de erbjuder dräneringar när det bara är en bisyssla eller så lägger de ut den på entreprenad.

Detta känner jag till för jag arbetade själv i ett företag för länge sedan som också hade en grävmaskin (köpt för att minska skatterna) och vi gjorde också dräneringar som en bisyssla. Där lärde jag mig allt man inte bör göra när man dränerar.

När du behöver opereras, går du inte till en allmänläkare - du går till en kirurg. När det gäller dränering, gäller samma sak. Du letar efter en specialiserad, erfaren dräneringspersonal. Ditt hus förtjänar ingenting annat.

Kanske känner du en allt-i-allo som vanligtvis fixar saker för dig eller renoverar ditt hus. Du kan vara hur nöjd som helst med hans arbete men låt honom aldrig hantera dräneringen! Det verkar enkelt men det finns många detaljer som kan ödelägga effekten och du riskerar att ditt hus blir skadat.

2. Är företaget försäkrad?

Begär att ditt potentiella företag visar dig försäkringsbrevet. Att fråga ett företag om de är försäkrade säger inte lika mycket som att se hur de är försäkrade. Markentreprenad är ett högriskarbete och inte alla försäkringsbolag erbjuder försäkring för detta så se till att försäkringen täcker denna typ av arbete.

Det är också bra att kolla vilket belopp företaget är försäkrad upp till. Är maxbeloppet för lågt, kommer det kanske inte att täcka möjliga skador.

3. Hur fick du veta om om företaget?

De absolut bästa förutsättningarna att anställa ett dräneringsföretag är:

 • En betrodd kollega eller bekant rekommenderade företaget till dig, eller
 • De har många fallstudier och bevis på att de gör kvalitetsarbete

Hämta alltid referenser eller fallstudier från tidigare eller (om möjligt) nuvarande kunder.

4. Har de jobbat med någon annan i ditt område eller stad?

Om inte, är detta ingen avtalsbrytare. Men det är ett bra tecken om de har tidigare erfarenhet av ditt specifika område, huvudsakligen för olika jordarternas skull. Skåne ligger på lera men det finns platser med olika typer av jord som kräver olika tillvägagångssätt eller mer noggrann grävning.

5. Hur dokumenterar de sitt arbete och rapporterar till dig?

Det bästa svaret att leta efter är: de ska ta bilder av varje steg i dräneringsprocessen. Fotodokumentation av många steg krävs faktiskt av Isodrän om du vill få garanti från dem.

Du bör också kunna få en Isodrän-checklista (eller annat bevis på att de följde tillverkarens installationsanvisningar) och planer för varje nytt dränerings- och dagvattenrör.

6. Vad lovar företaget?

Varje företag lovar mycket. Vissa presenterar en "inget problem - vi gör det" attityd. Andra lovar billigt, snabbt arbete och 10 års garanti.

Se till att du inte bara lyssnar utan också observerar. Lägg märke till hur de beter sig innan du anlitar dem.

Kom de i tid när de bokade ett möte eller ringde de att de blir försenade? Värdesätter de på din tid? Det är en bra indikation på att de börjar och slutar i tid.

Sände de faktiskt dig ett förslag när de sa att de skulle? Företag brukar bry sig mest för kunder som de vill få. När avtalet är undertecknat, brukar entusiasmen minska. Om de inte kunde skicka ett förslag när de borde, hur kan man förvänta sig att de kommer att svara på dina frågor eller uppfylla dina önskemål i tid när arbeten pågår och det hettar till?

7. Hur mycket detalj står skrivet?

Vissa dräneringsföretag kan hålla tillbaka detaljerna om arbetets omfattning i diskussioner med dig. Vissa förslag kan tyckas billigare än andra eftersom det finns många saker som inte ingår i anbudet.

Se till att fråga om detaljer. Generella löften och muntliga överenskommelser duger inte.

Dränering är ett jobb där många faktorer ligger dolda under marken. Många saker dyker upp först när du har börjat gräva. Det gäller att vara så förberedd på olika överraskande upptäckt som möjligt. Det värsta som kan hända är oförutsedda kostnader och dispyt med din entreprenör.

Det du behöver är ett skriftligt, detaljerat kontrakt.

8. Vem exakt ska jobba runt ditt hus?

När dräneringsarbetet börjar, kommer det inte att göras av hela företaget. Det blir 2-3 killar som utför det faktiska arbetet. Entreprenörer arbetar ofta med flera projekt i taget, särskilt de som erbjuder många olika tjänster. Därför är det viktigt att du kan räkna med kontinuiteten i vem som kommer till jobbet på ditt projekt varje dag.

Var inte rädd att be om detaljer angående de personer som kommer att arbeta på din egendom. Vilken träning och erfarenhet har de? Blir det samma killar varje dag eller kommer det att bli personalbyten. Är de anställda i företaget eller är de underentreprenörer?

Du kan också överväga att fråga om projektledaren och vad han ska övervaka varje dag och vem kommer att vara din kontakt under projektet om du har frågor eller om du anhåller om ändringar?

Helst skulle du vilja ha samma team som har erfarenhet av dräneringar som jobbar från början till slutet på ditt projekt. Jag tror också att det är bättre om företaget har egna medarbetare som arbetar på din plats. Huvudsakligen på grund av riskbedömning och eventuella försäkringsfrågor. Det är bättre att ha ett företag som ansvarar för allt än att ha olika entreprenörer du måste jaga om något händer.

9. Är företaget certifierat?

Företaget bör vara certifierad för just den fuktskyddsprodukt de väljer att installera på dina källarväggar. Till exempel om du väljer Isodrän som ditt fuktskyddsmaterial, vill du ha ett företag med Isocert-certifiering. Åtminstone nivå 1, men helst nivå 2 eftersom det kräver mer dokumentation och bevis på utmärkt arbete för att få den andra nivån.

Låt dig inte luras att om företaget är certifierat, ger det dem legitimitet automatiskt. Certifiering kräver att du tar en endagskurs och ganska lätt examen. Därför rekommenderar vi nivå 2 Isocert, så du är i alla fall säker på att något av det arbete som företaget utfört kontrollerades och godkändes av Isodrän.

Men om företaget inte ens har grundläggande certifiering, har du fått med amatörer att göra.

10. Hur ser företagets arbetsdag ut?

Det är viktigt för både dig och företaget du väljer att veta vad du kan förvänta dig på arbetsdagar innan det faktiska arbetet börjar. De riktade frågorna du bör fråga är följande:

 • Vad är ungefärliga start- och sluttider för arbetsdagar?
 • Behöver jag ta bort några objekt som finns i eller nära arbetsområden?
 • Vad kommer ljudnivån att vara?
 • Behöver ni mig hemma när som helst under dagen?

Om en entreprenör inte ger dig ett schema, betyder det förmodligen att:

 • han är inte tillräckligt organiserad för att skapa ett (eller: han är upptagen med att arbeta på olika platser), vilket i sin tur betyder att
 • han kommer inte att vara i ditt hus regelbundet, vilket innebär
 • du kommer inte att ha någon känsla av ordning i ditt dagliga liv tills projektet har slutförts, vilket kan ta för evigt utan ett genomtänkt schema

11. Hur ska företaget städa upp i slutet av varje arbetsdag och när jobbet blir klart?

Ett kvalitetsmedveten dräneringsbolag kommer att se till att rengöringen vid dagens slut alltid tas hand om av arbetare. Du vill ha lätt tillgång till ditt hus och möjliga parkeringsplatser för din bil (se till att prata med företaget om det).

Försäkra dig om att företaget ska ta bort allt skräp och eventuella materialrester (ska överskottsmassor också köras bort eller inte?), ta del av var det kommer att slängas.

12. Vilka åtgärder kommer företaget att vidta för att skydda din egendom?

Detta kan vara en av de svåraste frågorna att fråga din entreprenör helt enkelt för att det kan tyckas respektlöst. Det är dock viktigt att du måste fråga i förvägen vid dräneringsprojektet.

Din entreprenör bör vara villig att vidta rimliga åtgärder för att skydda din egendom, så var säker på att fråga specifikt vad han ska göra:

 • Hur skyddar han gräs och områden som inte omfattas av markarbeten?
 • Kommer du att rekommendera vilka saker som ska flyttas för att skydda dem mot skador?
 • Hur kommer företaget att ta hand om träd och annan vegetation? Hur mycket av det måste tas bort eller flyttas och vem kommer att ansvara för det?
 • Kommer företaget att stänga eller låsa dörrar vid behov när de går in i och ut av ditt hus? Vem ska ansvara för nyckeln och vilka rutiner måste företaget följa så att den är i säker förvar?
 • Vad händer om företaget förlorar nyckeln?

13. Ställer företaget också frågor till dig?

En fungerande kommunikation mellan dräneringsföretaget och husägaren är avgörande. Du bör också vara förberedd på att leverantörer kommer med sin egen lista med frågor till dig.

En entreprenör som ställer frågor försöker upptäcka vad du verkligen vill, medan en som bara nickar och håller med allt du säger gör inte det. En ja-sägare anstränger sig inte för att ställa rätt diagnos och når inte till kärnan av vad du behöver.

En öppen dialog hjälper att säkerställa att båda parter har kontroll över projektet och har tydliga och rimliga förväntningar på hur projektet ska gå.

Kunder och entreprenörer måste båda vara rättvisa med varandra och dina förväntningar måste vara realistiska.

Allt i allt är det i entreprenörens bästa intresse att vara ärlig och pålitlig eftersom han vill att du ska rekommendera honom till andra potentiella kunder.

För oss är det viktigt att vi marknadsför oss genom att vi har entusiastiska och helnöjda kunder. Den bästa affärsstrategin för ett stabilt och växande företag är att ha återkommande kunder och kunder som marknadsför ditt företag. Glada kunder gör det.

14. Kan företaget ge en lista med referenser du kan kontakta?

Om du ber om en referenslista och entreprenören springer iväg som en olympisk löpare, vänd om och spring åt motsatt håll. Att kontrollera referenser är en av de få sätten för att försäkra att den entreprenör du väljer kan få jobbet gjort.

Du borde fråga om hur väl entreprenören kommunicerade och om uppdraget utfördes i tid. För mer inspiration om vad du ska fråga, kolla vår lista på våra Frågor att ställa till våra tidigare kunder.

15. Är det lämpligt att anlita företaget med ett lägre bud?

Om en entreprenör ger dig ett bud som är betydligt lägre än de andra, kan det verka för bra för att vara sant. Men om den entreprenören kan ge en bra förklaring till det, så har du kanske stött på en bra affär.

Vissa entreprenörer kan erbjuda ett lägre bud på grund av sitt partnerskap med leverantörer och underleverantörer. Det kan också visa sig att de är mycket effektiva med sitt arbete vilket gör det möjligt för dem att erbjuda ett lägre bud.

För att vara säker att du gör ingenting dumt dubbelkolla referenser och ställ extra mycket frågor till entreprenören. Lyssna hur de svarar och bestäm om det känns bra.

16. Vad är det längsta stillestånd företaget har upplevt mellan uppdragen?

Om det är lite eller inget stillestånd, betyder det att företaget är mycket populärt och förmodligen av goda skäl. Det betyder att de är starkt rekommenderade och de har många återkommande kunder.

17. Vad säger din magkänsla?

Att välja ett företag kan inte göras baserat enbart på kalla, hårda fakta. Det finns också andra faktorer än deras kompetens och prisnivå. Du vill ha ett företag som är lätt att arbeta med och som hör dina önskemål och kan anpassa sig till situationer som uppstår under projektet.

Fortsätt att prata med företaget tills du känner dig bekväm med ditt val oavsett om valet blir att anlita dem eller leta annanstans. Det rätta företaget kommer att ta den tid det behövs att prata, ha god affärsförmåga, kommunicera utan att använda ogenomträngligt jargong, förstå de viktiga delarna av ditt projekt och ha fördjupad kunskap om det system de ska installera.

Om du har fått positiva svar på de andra ovanstående frågorna och om du känner instinktivt att företaget förstår dig och dina behov och vad du försöker uppnå, har du kanske hittat din vinnare.

En kort sammanfattning

Att dränera är ett naturligt steg om du vill ha en hälsosam, varm och fuktfri miljö. Vissa säger att det är taket och dräneringen som måste göras först i varje äldre hus.

Rätt val av företaget och rätt system som företaget rekommenderar kan sänka dina totala kostnader, minska ditt engagemang i hela processen och förbättra resultatet av dräneringen avsevärt.Här är en sammanfattning av de åtgärder du bör vidta:

Kortlista ett eller flera företag baserat på pålitliga rekommendationer eller din egen personliga erfarenhet

Undersök på dina listade företags webbplatser för att få svar så många av ovanstående frågor som möjligt

Tala direkt till dessa företag för att få svar på de återstående frågorna

Var säker på att du får ett skriftligt kontrakt innan projektet börjar och grundlig dokumentation av hela dräneringsprocessen

Sist men inte minst: lyssna på din magkänsla!

Dränering, fuktskydd av källarväggar, dagvattenhantering och avlopp

Det är tjänster vi är 100% fokuserade på och ända tjänster vi gör. Därför kan du vara säker att vi kan lösa alla problem som uppkommer under arbetsgånger. Eftersom alla hus är olika kommer det alltid upp någonting.

Dränering med fuktskydd

För villaägare som vill lösa eller förebygga fuktproblem i källare genom ny dräneringsledning samt fuktisolering med Isodrän.

Dagvattenhantering

För villaägare som vill separera dag- och spillvatten (avlopp), lägga om dagvattenledning för att lösa eller förebygga översvämningar och fuktskador eller använda dagvattnet till bevatning.

Byte av avlopp

För villaägare som har problem med avloppsledningen eller behöver separera dag- och spillvatten.

Redo att kontakta oss?

Är du redo att prata med oss eller träffa våra experter?